Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto

Toiminta

Suomen Fysiatrit tukee erikoisalan lääkäreiden ja alalle erikoistuvien ammatillista kehittymistä ja yhteistyötä sekä seuraa erikoisalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja asemaa.

Fysiatrit-alaosasto seuraa ja informoi erikoistuvien ja erikoislääkärien ja koko lääkärikunnan työn sisältöä, virka-, työllisyys- ja palkkakehitystä. Suomen Fysiatrit edistää toiminnallaan erikoisalan laatua, tunnettavuutta, vetovoimaisuutta ja yhteistoiminta- ja kuntoutusluonnetta.

Fysiatrit-alaosasto järjestää Fysiatriyhdistyksen (Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry.) kanssa alan koulutusta ja välittää tietoa muiden yhdistysten ja erikoisalojen alalle soveltuvasta erikoistumis- ja täydennyskoulutuksesta. Fysiatrit-alaosasto tekee yhteistyötä muiden Lääkäriliiton alaosastojen kanssa myös Suomen erikoislääkäriyhdistyksen (SELY) kautta.

Johtokunta 2016


Pj Simo Järvinen
Sihteeri Kristiina Kokkonen
Muut jäsenet
Harri hämäläinen
Kia pelto-vasenius
Lotta Kuusinen
Virpi läikkö-Laurila
Minna ståhl