Ilmoitukset

Fysiatriyhdistyksen tieteellinen syyskokous 24.11.2017 klo 12 alkaen Orton, Auditorio, Tenholantie 10, Helsinki - kutsu ja syyskokouksen esityslista

Musculoskeletal ultrasound in PRM workshop 24th – 26th Nov 2017 in Prague (in English). Registration is open until November 15

!!! Tampereella TAYS:ssa pidetään 24-25.5.2018 reumatologisen ultraäänen peruskurssi, joka soveltuu hyvin fysiatrian alankin ultraäänikoulutukseksi. Kurssilla käydään läpi uä-kuvantamisen perusasioita ja keskeiset anatomiset nivelalueet. Kurssiin sisältyy luentomuotoista koulutusta ja myös pienryhmissä käytännön harjoittelua. Pyrimme julkaisemaan ohjelman ja ilmoittautumistiedot Suomen reumatologisen yhdistyksen koulutuskalenterissa jo ennen joulua. Koulutukselle anotaan erikoistumispisteitä myös fysiatrian alalle !!!

Avoimet fysiatrian virat

Fysiatriaan erikoistuvan lääkärin toimia on vapaana (tiedustelut sähköpostitse):
- Keski-Suomen SHP, KS, Jyväskylä (jari.ylinen@ksshp.fi)
- Kymenlaakson SHP, Carea, Kotka (mia.liitola@carea.fi
- Vaasan SHP, KS (annica.sundberg@jakobstad.fi)

Fysiatrian erikoislääkärin toimia on vapaana:
- Etelä-Savon SHP, Mikkelin KS (riikka.juhakoski@essote.fi) - ylilääkärin virka
- Kainuun SHP, KS, Kajaani (seppo.makkonen@kainuu.fi)
- Keski-Suomen SHP, KS, Jyväskylä (jari.ylinen@ksshp.fi)
- Lapin SHP, KS, Rovaniemi (ari.raisanen@lshp.fi)
- Pohjois-Karjalan P-KSSK, Joensuu, Siunsote (marja.kilpiainen@siunsote.fi)
- Vaasan SHP, KS (annica.sundberg@jakobstad.fi)

Useissa sairaaloissa on mahdollista käyttää erikoislääkärin virkaa myös erikoistumiseen.

Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi ammatillista kuntoutusta. Kela on järjestänyt kyseistä kuntoutuspalvelua TYK-toimintana. Vuodesta 2016 Kelan oli tarkoitus korvata TYK-toiminta ja ASLAK-kurssit uudella AURA-kuntoutuspalvelulla. Kela järjesti tarjouskilpailun AURA-kuntoutuksesta keväällä 2015. AURA-kuntoutuksen hankintamenettely keskeytettiin 11.6.2015. Kela tulee järjestämään työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi ammatillista kuntoutusta KIILA-kuntoutuksena.

Mikhailin huomautus: Kuntoutusmuoto tulee olemaan laajalti käytetty. Kannattaa tutustua. Linkki KIILAn standardiin.