Ilmoitukset

Fysiatriyhdistyksen vuosikokous 26.-27.1.2018 Tuohilammella kutsu

Selkäkurssi  "SELKÄRANGAN RADIOLOGIAA" 12.–13.4.2018 Helsingissä ohjelma

Principles and Practice of Scoliosis Conservative Treatment (PPSCT) Online Master Course endorsed by ESPRM and ISPRM and under the auspices of the UEMS PRM Board - course web site

Kevään 2018 Fysiatrian tiistaimeetingit OYS - ohjelma

!!! Tampereella TAYS:ssa pidetään 24-25.5.2018 reumatologisen ultraäänen peruskurssi, joka soveltuu hyvin fysiatrian alankin ultraäänikoulutukseksi. Kurssilla käydään läpi uä-kuvantamisen perusasioita ja keskeiset anatomiset nivelalueet. Kurssiin sisältyy luentomuotoista koulutusta ja myös pienryhmissä käytännön harjoittelua. Pyrimme julkaisemaan ohjelman ja ilmoittautumistiedot Suomen reumatologisen yhdistyksen koulutuskalenterissa jo ennen joulua. Koulutukselle anotaan erikoistumispisteitä myös fysiatrian alalle !!!

Avoimet fysiatrian virat

Fysiatriaan erikoistuvan lääkärin toimia on vapaana (tiedustelut sähköpostitse):
- Keski-Suomen SHP, KS, Jyväskylä (jari.ylinen@ksshp.fi)
- Kymenlaakson SHP, Carea, Kotka (mia.liitola@carea.fi
- Vaasan SHP, KS (annica.sundberg@jakobstad.fi)

Fysiatrian erikoislääkärin toimia on vapaana:
- Etelä-Savon SHP, Mikkelin KS (riikka.juhakoski@essote.fi) - ylilääkärin virka
- Kainuun SHP, KS, Kajaani (seppo.makkonen@kainuu.fi)
- Keski-Suomen SHP, KS, Jyväskylä (jari.ylinen@ksshp.fi)
- Lapin SHP, KS, Rovaniemi (ari.raisanen@lshp.fi)
- Pohjois-Karjalan P-KSSK, Joensuu, Siunsote (marja.kilpiainen@siunsote.fi)
- Vaasan SHP, KS (annica.sundberg@jakobstad.fi)

Useissa sairaaloissa on mahdollista käyttää erikoislääkärin virkaa myös erikoistumiseen.

UEMS-ESPRM kokous Madrid 03/2015

Matkaraportti Liisamari Krüger

Fysiatriyhdistyksen vuosikokouksessa 2015 esitettiin toive kuulumisten tuomisesta Euroopan fysiatriyhdistyksen kokouksista. Koska yhdistyksen vuosikokouksen aikataulu on yleensä hyvin tiukka, sovimme että toimitetaan lyhyt tiedotus kuulumisista yhdistyksen netti-sivuille. Markku Kankaanpää oli estynyt osallistumaan, joten olin ainut Suomen edustaja kokouksissa. Suomen fysiatriyhdistys on tehnyt päätöksen, että sekä UEMS että ESPRM edustajat Suomesta ovat samat henkilöt. Osa muista Euroopan maista pitää myös tätä käytäntöä, osalla taas on erikseen UEMS ja ESPRM edustajat. Kokoukset pidetään samojen päivien aikaan hiukan porrastetusti niin että molemmissa kokouksissa pystyy olemaan läsnä.

UEMS hallituksen sihteerinä uudella kaudella jatkaa iltalialainen kollega Mauro Zampolini. Puheenjohtajana jatkaa Nikolas Christodoulou Kyprokselta.

ESPRM hallitus valittiin uudelleen. Olin itse edellisen kauden hallituksessa mukana, ja nyt siis lähes koko hallituksen kokoonpano muutettiin. Uusi hallitus löytyy ESPRM internet-sivuilta: www.esprm.net

Seuraava Euroopan fysiatrian alan kongressi järjestetään Lissabonissa 23.-28.4.2016. Kongressin internetsivusto löytyy osoitteesta www.esprm2016.com.

Eurooppalaiseen yhdistystoimintaan halutaan kokoajan myös Euroopan raja-alueilta tulla mukaan. Venäjää edustavat kollegat ovat olleet mukana jo useassa kokouksessa ja Venäjän jäsenyyttä käsitellään kokouksissa. Ammatillisesti katsoen kuntouttava lääketiede on Venäjällä jossain määrin eri tavalla

järjestäytynyt ja tämän kartoittaminen on meneillään. UEMS-PRM ja ESPRM toimintaan halutaan ottaa mukaan lähinnä lääkärikuntaa ja Venäjällä yhdistyksiin kuuluu ilmeisesti myös runsaasti terapeutteja. Myös koulutuksellinen rakenne on Venäjällä erilainen.

Uutta painosta eurooppalaisesta fysiatrian alan oppikirjasta suunnitellaan tehtäväksi (White book 3. painos). Kirjan uuden painoksen päivityksessä ovat mukana eurooppalaiset fysiatrian alan yhdistykset:
European society, European academy, European bord, European section.

Italialainen kollega Stefano Negrini on Cochrane collaboration toiminnassa aktiivisesti mukana ja toimii tieteellisen työskentelyn osalta myös yhdysjäsenenä UEMS/ESPRM toiminnan suuntaan. Pitkälti hänen ohjaamanaan ja suosituksestaan on UEMS alajaoston (professional practising committee) taholla lähdetty kehittämään evidence based guide-lines ohjeistuksia/artikkeleita eurooppalaisten hoitokäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Tässä työssä olen itsekin mukana.

Balneologian kuulumisesta eurooppalaiseen fysiatriaan on kokouksissa aina esitetty puolesta ja vastaan mielipiteitä. Muutama vuosi sitten perustettiin oma alajaosto/työryhmä tämän osa-alueen kartoittamiseen. Balneologian työryhmässä oli Madridin kokouksessa mukana 32 edustajaa 19 Euroopan maasta. Tämä on siis edelleen melko suosittu ja useassa maassa käytössä oleva hoidon osa-alue fysiatriassa koko Eurooppaa ajatellen. UEMS-PRM internet-sivuilla on luettavissa kaikki balneologian raportit. Ryhmän puheenjohtaja on portugalilainen kollega Pedro Cantista.

Tulevia kongresseja:
National congress of Holland, DCRM 60th anniversary, Rotterdam, 5.-7.11. 2105 (kaikki luennot englanniksi)
Mediterranean congress Alexandria 1.-4.10.2015 20th Congress of European Physical and Rehabilitation Medicine 23.-28.4.2016 Lissabon 

Seuraava UEMS-ESPRM kokous pidetään Pietarissa 3.-5.9.2015. Tähän kokoukseen en itse pääse, joten seuraava rapotti osaltani tulee näillä näkymin Lissabonin kongressista, jonka yhteydessä myös nämä kokoukset järjestetään seuraavaksi Pietarin kokouksen jälkeen. 

Jos joku kollegoista haluaa lisää/tarkempaa tietoa kokouksista ja toiminnasta saa mielellään kysellä esim. sähköpostin kautta.


Kollegiaalisin terveisin,
Liisamari Kruger