Ilmoitukset

Fysiatriyhdistyksen vuosikokous 26.-27.1.2018 Tuohilammella kutsu

Selkäkurssi  "SELKÄRANGAN RADIOLOGIAA" 12.–13.4.2018 Helsingissä ohjelma

Principles and Practice of Scoliosis Conservative Treatment (PPSCT) Online Master Course endorsed by ESPRM and ISPRM and under the auspices of the UEMS PRM Board - course web site

Kevään 2018 Fysiatrian tiistaimeetingit OYS - ohjelma

!!! Tampereella TAYS:ssa pidetään 24-25.5.2018 reumatologisen ultraäänen peruskurssi, joka soveltuu hyvin fysiatrian alankin ultraäänikoulutukseksi. Kurssilla käydään läpi uä-kuvantamisen perusasioita ja keskeiset anatomiset nivelalueet. Kurssiin sisältyy luentomuotoista koulutusta ja myös pienryhmissä käytännön harjoittelua. Pyrimme julkaisemaan ohjelman ja ilmoittautumistiedot Suomen reumatologisen yhdistyksen koulutuskalenterissa jo ennen joulua. Koulutukselle anotaan erikoistumispisteitä myös fysiatrian alalle !!!

Avoimet fysiatrian virat

Fysiatriaan erikoistuvan lääkärin toimia on vapaana (tiedustelut sähköpostitse):
- Keski-Suomen SHP, KS, Jyväskylä (jari.ylinen@ksshp.fi)
- Kymenlaakson SHP, Carea, Kotka (mia.liitola@carea.fi
- Vaasan SHP, KS (annica.sundberg@jakobstad.fi)

Fysiatrian erikoislääkärin toimia on vapaana:
- Etelä-Savon SHP, Mikkelin KS (riikka.juhakoski@essote.fi) - ylilääkärin virka
- Kainuun SHP, KS, Kajaani (seppo.makkonen@kainuu.fi)
- Keski-Suomen SHP, KS, Jyväskylä (jari.ylinen@ksshp.fi)
- Lapin SHP, KS, Rovaniemi (ari.raisanen@lshp.fi)
- Pohjois-Karjalan P-KSSK, Joensuu, Siunsote (marja.kilpiainen@siunsote.fi)
- Vaasan SHP, KS (annica.sundberg@jakobstad.fi)

Useissa sairaaloissa on mahdollista käyttää erikoislääkärin virkaa myös erikoistumiseen.

 

Yhdistyksen virallinen nimi on Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry. Yhdistyksen tarkoituksena on olla fysikaalisesta lääketieteestä ja kuntoutuksesta eli fysiatriasta kiinnostuneiden lääkäreiden ammatillisena yhdyssiteenä ja edistää alan tutkimusta sekä kehittää sen käytännöllistä soveltamista. Tätä tarkoitusta varten yhdistys edistää ammattipätevyyttä järjestämällä kursseja ja esitelmätilaisuuksia ja tukemalla alaa koskevaa julkaisutoimintaa sekä on yhteistyössä koti- ja ulkomaisten alan muitten yhdistysten kanssa. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen harkinnan mukaan Suomen Lääkäriliittoon kuuluva lääkäri, joka tahtoo edistää yhdistyksen tarkoituksia ja joka pyytää jäseneksi pääsyä hallitukselta.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus joko omasta aloitteestaan tai jos vähintään 5 yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asiaa varten. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 4 jäsentä.