Ilmoitukset

Uusi ilmoitus kalenterissa KIPU NISKAN RETKAHDUSVAMMAN JÄLKEEN -MITEN TUTKIN JA HOIDAN?  -  Pe 29.9.2017 klo 11.30 - 15.30 Tampere - ohjelma

Uusi ilmoitus Fysiatrian meeting ohjelma OYS syksy 2017 ohjelma

Avoimet fysiatrian virat

Fysiatriaan erikoistuvan lääkärin toimia on vapaana (tiedustelut sähköpostitse):
- Keski-Suomen SHP, KS, Jyväskylä (jari.ylinen@ksshp.fi)
- Kymenlaakson SHP, Carea, Kotka (mia.liitola@carea.fi
- Vaasan SHP, KS (annica.sundberg@jakobstad.fi)

Fysiatrian erikoislääkärin toimia on vapaana:
- Etelä-Savon SHP, Mikkelin KS (riikka.juhakoski@essote.fi) - ylilääkärin virka
- Kainuun SHP, KS, Kajaani (seppo.makkonen@kainuu.fi)
- Keski-Suomen SHP, KS, Jyväskylä (jari.ylinen@ksshp.fi)
- Lapin SHP, KS, Rovaniemi (ari.raisanen@lshp.fi)
- Pohjois-Karjalan P-KSSK, Joensuu, Siunsote (marja.kilpiainen@siunsote.fi)
- Vaasan SHP, KS (annica.sundberg@jakobstad.fi)

Useissa sairaaloissa on mahdollista käyttää erikoislääkärin virkaa myös erikoistumiseen.

 

Yhdistyksen virallinen nimi on Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry. Yhdistyksen tarkoituksena on olla fysikaalisesta lääketieteestä ja kuntoutuksesta eli fysiatriasta kiinnostuneiden lääkäreiden ammatillisena yhdyssiteenä ja edistää alan tutkimusta sekä kehittää sen käytännöllistä soveltamista. Tätä tarkoitusta varten yhdistys edistää ammattipätevyyttä järjestämällä kursseja ja esitelmätilaisuuksia ja tukemalla alaa koskevaa julkaisutoimintaa sekä on yhteistyössä koti- ja ulkomaisten alan muitten yhdistysten kanssa. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen harkinnan mukaan Suomen Lääkäriliittoon kuuluva lääkäri, joka tahtoo edistää yhdistyksen tarkoituksia ja joka pyytää jäseneksi pääsyä hallitukselta.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus joko omasta aloitteestaan tai jos vähintään 5 yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asiaa varten. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 4 jäsentä.